Aktuellt

Kallelse till årsmöte lördagen den 26 maj 2018, klockan 13.00, i Björklinge

Björklinge Hembygdsförening har haft vänligheten att bjuda in oss att ha vårt årsmöte i de trevliga lokalerna på hembygdsområdet. Björklinge, som ligger cirka 2 mil norr om Uppsala, var Bernhard Nordhs födelsesocken, han föddes den 19 april år 1900 på gården Gränby nr 2.

På årsmötet kommer en stadgeändring att behandlas. Förslaget, som togs upp redan på föregående årsmöte, är att ta bort suppleanter och istället utöka antalet ledamöter i styrelsen med två personer.

Efter årsmötet blir det arrangemang för allmänheten med berättelser om författarens liv och om Lapplands nybyggare, huvudpersonerna i flera av hans böcker. Medverkar gör medlemmar i Bernhard Nordh-sällskapet, förutom författarens dotter Solveig Wallin även några nybyggarättlingar från Marsliden och Vilhelmina.

Efter en paus, där Björklinge Hembygdsförening står för serveringen, kommer det intressanta museet att visas.

Det kommer även att finnas böcker till försäljning, både de äldre romanerna som endast finns i begagnat skick och böcker tryckta i ny upplaga.

Program lördagen den 26 maj på hembygdsområdet i Björklinge, Nybyvägen 2, nedanför kyrkan

Klockan 13.00 - Årsmöte i församlinghemmet.

Klockan 14.00 - Program för allmänheten.

  • Bernhard Nordh - upplandssonen om blev norrlandsvän.

  • Servering i Hembygdsföreningens regi.

  • Visning av Hembygdsmuseet.

Varmt välkomna!

Bernhard Nordhs lexikon

Nu har Bernhard Nordhs lexikon kommit i tryck, en bok som aldrig varit utgiven tidigare. Den innehåller en samling av de olika fantasifulla ordförklaringar som författaren under åren 1933-1935 publicerade i flera tidskrifter under olika rubriker, såsom Smålänningens lexikon, Svenssons lexikon och Bernhard Nordhs lexikon m.m. Några av de kluriga ordförklaringarna har också publicerats i tidigare årsskrifter.

Vi kommer att sälja den nya boken i samband med årsmötet, på Släktforskardagarna i Växjö och på alla övriga arrangemang där sällskapet medverkar. Den går även bra att köpa i Tingshuset i Vilhelmina och beställa på adress Bernhard Nordh-sällskapet, Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina. Skickar vi den per post tillkommer portokostnad. Priset är 150 kr, detsamma som våra övriga nytryck, medlemspris 120 kr.

Bernhard Nordhs äldsta dotter Ingegerd har utfört det mödosamma arbetet med att i digital form renskriva texterna från olika tidningsurklipp för att göra utgivningen av boken möjlig.

Medlemsavgiften för 2018

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018 på plusgiro 15 89 21 - 7. Avgiften är oförändrad 150 kr/år + 50 kr för ev. familjemedlem. Som medlem får du rabatt på de böcker som sällskapet säljer och dessutom ger du ditt stöd till sällskapets arbete med information om författaren och spridning av böckerna! Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen.

Årsboken

Alla medlemmar får sällskapets årsbok under våren 2018. Förutom många trevliga artiklar, bl.a. om Bernhard Nordhs båda fruar, innehåller årsboken en fyllig verksamhetsberättelse så att alla kan läsa om sällskapets aktiviteter under året som gått.

En tillbakablick på 2017

Det är glädjande att Bernhard Nordh och hans romaner lockar så många intresserade läsare och sällskapet har under året medverkat vid flera välbesökta evenemang.

Vid de nationella släktforskardagarna i Halmstad i augusti hade sällskapet en monter tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.

De Litterära sällskapens samarbetsnämnd, DELS, erbjöd plats i en gemensam monter en dag under Bokmässan i Göteborg. Vi fick då också tillfälle att presentera sällskapet på DELS scen.

Sällskapet har även medverkat med berättarföreställningar i Arvidsjaur, Arjeplog, Storuman, Hoting och Bredbyn. Föreställningarna har alla varit välbesökta, böckerna väckte många minnen och sålde bra.

Ge bort ett medlemskap eller en bok!

Vi är många, men vi kan bli ännu fler! Varför inte ge bort bort ett medlemskap i Bernhard Nord-sällskapet eller en av Bernhard Nordhs böcker?! Boktips hittar du längre ner på den här sidan.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år plus 50 kronor för familjemedlem. Plusgiro 15 89 21-7. Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen.

Boktorget

Bernhard Nordhs böcker väcker fortfarande minnen och ett stort intresse hos dem som sällskapet kommer i kontakt med i olika sammanhang.

Om du som privatperson önskar sälja, köpa eller byta några av Bernhard Nordhs böcker så kan du meddela detta under fliken BOKTORGET, som du hittar längst ner i vänstermenyn.

Nyutgåvor av Undan frostpiskan och I min gröna ungdom

Undan Frostpiskan (utgiven 1938 och 1944 under titeln Flickan från Fjällbyn) fullbordar Bernhard Nordhs trilogi om nybyggare och fjällbor i Vilhelminatrakten.

I början på 1900-talet härjar amerikafebern i Vilhelminas byar. Från Kroksjö utvandrar nästan alla, men den unge och starke Erik bestämmer sig för att stanna och utmana naturens krafter. Isa, flickan från fjällbyn, vill däremot fly undan frostpiskan, men ibland går det inte alltid som man vill.

Boken filmatiserades 1948 med titeln Flickan från Fjällbyn.

I min gröna ungdom (utgiven 1951) skildrar Bernhard Nordh sina ungdomsår. Genom sitt alter ego Birger berättar han om skolpojken, som slukade vildmarksromaner i tron att det tryckta ordet var Sanningen, om den övermodige rallaren, som med skrovlig röst sjöng sig hes över borrstålet och om idealisten, som bosatte sig på Blaikfjället för att pröva på böckernas vildmarksliv.

Båda böckerna finns tillgängliga såväl i tryckt form som e-bok.

I Marsfjällets skugga och Fjällfolk

Under 2015 kom I Marsfjällets skugga och Fjällfolk ut i nya utgåvor. Böckerna finns tillgängliga både i tryckt form och som e-bok. I Marsfjällets skugga och Fjällfolk är Bernhard Nordhs mest lästa böcker. De gavs ut första gången 1937 respektive 1938. Omslaget till nyutgåvan av Fjällfolk har hämtats från 1941 års upplaga.