Lindblad 1962. Utgör fortsättning på Vandra mot solen, 58.000 ex.