Som medlem ger du ditt stöd till sällskapets arbete med information om författaren och spridning av hans romaner och noveller. Medlemskap berättigar också till rabatt på Bernhard Nordhs böcker, begagnade såväl som nytryck. Ange rabattkod BNmedlem när du beställer en bok i vår Bokhandel.

Privatpersoner

Allra enklast: sätt in 150 kr enskild medlem + 50 kr för övrig familjemedlem på sällskapets plusgirokonto 15 89 21-7 och skriv namn, adress, telefon och e-postadress på talongen.

Du kan också skriva till ansvarig för medlemsregistret via e-post eller vanlig post så får du ett inbetalningskort. Adressen är: kontakt@bernhardnordh.se, Lillemor Larsson, Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina.

Stödjande medlemmar

Företag, föreningar men även privatpersoner som vill stödja oss är givetvis också mycket välkomna och betalar minst 500 kr som medlemsavgift.

Stödjande medlem är nu:

  • Sveriges Arbetares Centralorganisation, Stockholm