Styrelse 2021

Revisorer:

  • Johnny Holmgren, Vilhelmina
  • Lars Normark, Saxnäs
  • revisorssuppleant: Bernt Dahlberg, Vilhelmina

Valberedning:

  • Ulla Almroth, Dalasjö
  • Ingalena Marthin, Malgovik
  • Conny Lundborg, Uppsala

Redaktionskommitté för årsboken:

  • Carina Strömberg, sammankallande
  • Agneta Forsberg
  • Torsten Gavelin
  • Solveig Wallin

Registeransvarig:

Webb-redaktör: