Bernhard Nordhs barn har överlämnat manuskript, korrespondens, tidningsurklipp, fotografier m.m. till Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. Arkivet består av två hyllmeter ordnade och förtecknande handlingar och är fritt tillgängligt för forskning. Mer information om Bernard Nordhs författararkiv finns på

https://arken.kb.se/se-q-handskrift-184