Här presenteras några olika bilder av författaren Bernhard Nordh. Dels den formella texten ur Svenskt Biografiskt Lexikon, dels en mer personlig biografi skriven av tierpsbon Sven Anders Johansson efter Matts Heijbels Boken om Bernhard Nordh.

Vidare finns här en artikel om vildmarksskildraren Bernhard Nordh skriven av professor emeritus Lars Furuland inför bildandet av Bernhard Nordh-sällskapet.

I första numret av tidningen Dagens forskning, som utkom den 7 jan 2002, skrev MarieLouise Samuelsson om Det läsande folkets Nordh.

DAST magazin – tidskriften för alla som älskar spännande böcker – hade i sitt nummer 3, 2004, denna artikel om Bernhard Nordh, för många ett okänt namn.

Slutligen kan Du här ta del av läsarnas möten med författaren beskrivna i små berättelser som samlas in av sällskapet. Vi vill gärna ta del av Ditt möte med Bernhard Nordh och hans böcker och förmedla det till hemsidans läsare. Skriv till oss även Du! kontakt@bernhardnordh.se

Uppgifterna om i hur stort antal exemplar Bernhard Nordhs böcker utgivits varierar. En nyligen gjord genomgång visar att 2 718 000 böcker utgivits på svenska.