Ur Västerbotten – Berättarnas län, en guide till litteraturen.

Bernhard Nordh

1900-1972 Tierp och Marsliden

Nybyggarnas förste krönikör i lappmarken.

Med Bernhard Nordhs böcker träder södra Lapplands nybyggare in i litteraturen. Deras utsatta och mödosamma livsform ges en skildring med betoning på hjältemod och umbäranden. Böckerna utkom i mycket stora upplagor. Bernhard Nordh var av statarsläkt från trakten av Tierp i Uppland. Han rörde sig i ungdomen över stora områden i Sverige sökande efter arbete. Han var politiskt radikal och stod syndikalisterna nära. Till yrken han prövat hör rallare, skogsarbetare, gjutare och torvarbetare. Sin första novell sålde Nordh till veckopressen 1926. Sina vandringsår har författaren skildrat i de självbiografiska böckerna Kämpa mot ödet (1949) och I min gröna ungdom (1951).

Sommaren 1936 anlände Bernhard Nordh till Marsliden och fick god kontakt med innevånarna i byn. På underlag av deras berättelser och dåtida utsyningsdokument skrev han romanerna I Marsfjällets skugga (1937) och Fjällfolk (1938), som beskriver fjällbyns tillblivelse och första uppodling under det sena 1800-talet.

På dessa böcker grundades Bernhard Nordhs folkliga berömmelse och popularitet. Han beskriver möten mellan samer och nybyggare ovanför odlingsgränsen och betonar gärna inslag av spänning i handlingen. Sammanlagt har Bernhard Nordh utgivit tjugoåtta böcker.

”Inklämd mellan Marssjön och en brant utlöpare från fjället låg byn Marsliden med sina tre små stugor. För femton år sedan hade det inte funnits någon bebyggelse på denna plats – inga människoröster, ingen rök från eld under kokgrytor. Här hade vildmarken legat tung och mäktig, endast störd någon gång när lapparna dragit förbi med sina renar under vår och höstflyttningarna.”