Här kan Du ta del av läsarnas möten med författaren beskrivna i små berättelser som samlas in av sällskapet. Vi vill gärna ta del av Ditt möte med Bernhard Nordh och hans böcker och förmedla det till hemsidans läsare. Skriv till oss även Du! kontakt@bernhardnordh.se