Lindblad 1968, 68.686 ex.

Översättningar

  •  Norska, Fjellbruden, Oslo 1979.

Denna förteckning avser den första upplagan i respektive land.