Lindblad 1938. Utgör fortsättningen på I Marsfjällets skugga, 256.000 ex.

Översättningar

  •  Norska, Fjellfolk, Oslo 1976.
  •  Danska, Fjeldfolk, Köbenhavn 1944.
  •  Holländska, Rendiervolk in leven en dood, s´Gravenhage 1941.
  •  Tyska, Norrlandsöhne, Braunschweig 1943.

Denna förteckning avser den första upplagan i respektive land.