Lindblad 1959. Utgör fortsättning på Röd himmel, 73.550 ex.

Översättningar

  •  Norska, Vildmarkas sönner, Oslo 1978.

Denna förteckning avser den första upplagan i respektive land.