Spegeln 1950. Även utgiven under titeln I vildmarkens våld 1954, 93.500 ex.

Översättningar

  •  Norska, Ugjerningsmenn, Oslo 1977.

Denna förteckning avser den första upplagan i respektive land.