Författaren Bernhard Nordh

…en av våra mest uppskattade folkförfattare. Med genombrottsboken I Marsfjällets skugga föddes ”myten” om Marsliden där verkligheten överträffar dikten. Översatt till sju språk. Spridd i över två miljoner exemplar.

Bernhard Nordh-sällskapet

Bernhard Nordh-sällskapet är ett litterärt sällskap som bl.a har som ändamål att stimulera intresse och förståelse för Bernhard Nordhs författarskap bland läsare i alla åldrar, samt initiera och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk.