Bernhard Nordh-sällskapet har under 2017 fortsatt verksamheten med välbesökta och lyckade arrangemang i form av berättarföreställningar, deltagande i mässor och välkomnande av intresserade besökare i Marsliden. Ytterligare en bokutgivning har genomförts med ideella krafter och flera nya och gamla läsare har sökt medlemskap i sällskapet.

Medlemmar

Antal medlemmar uppgår vid verksamhetsårets slut till 205, vilket är 20 fler än vid föregående årsskifte. SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation är stödjande medlem. Sällskapets fem hedersmedlemmar är Matts Heijbel, Grödinge, Torsten Gavelin, Vilhelmina samt Bernhard Nordhs barn: Ingegerd ”Inger” Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta. Sällskapets hedersmedlem och tillika styrelsesuppleant Bo Johansson avled den 1 januari 2017.

Två brev med information om program och aktiviteter har skickats till medlemmarna, ett med jul- och nyårshälsning och ett brev inför sommaren. Alla medlemmar har dessutom fått årsskriften för 2017. Lillemor Larsson har förtjänstfullt ansvarat för medlemsregistret och utskicken.

Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning:

Ordförande: Bertil Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Sekreterare: Lillemor Larsson, Vilhelmina.

Kassör: Carina Strömberg, Frösön.

Övriga ledamöter: Jan E Andersson, Djupdal, Vilhelmina, Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina, Mårten Larsson, Vilhelmina, Hans Lundborg, Uppsala, Christina Strandberg, Strandkullen, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta. Ersättare: Annica Grundström, Vilhelmina och Inger Petersson, Färjestaden.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Bertil Holmgren, Lars Åke Holmgren, Carina Strömberg och Lillemor Larsson. Arbetsutskottet har också möjlighet att vid sina sammanträden adjungera ledamöter från styrelsen. Under året har Christina Strandberg, Jan E Andersson och Mårten Larsson varit adjungerade.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i samband med årsmötet den 1 april samt per telefon den 14 december. Arbetsutskottet har träffats sex gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Bernt Dahlberg, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina, Conny Lundborg, Uppsala, och Karin Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Ekonomi

Sällskapets ekonomi har utvecklats gynnsamt, främst tack vare de nytryck som tagits fram av böckerna I Marsfjällets skuggaFjällfolkUndan frostpiskan/Flickan från fjällbynI min gröna ungdom och nu senast Bernhard Nordhs Lexikon. Tack vare att sällskapets ekonomi härigenom har stabiliserats har flera arrangemang kunnat anordnas under året, till ringa kostnad för deltagare och besökare. Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits från Vilhelmina kommun med 5 000 kr. Samarbetet med studieförbundet Medborgarskolan vid olika kulturarrangemang har varit gott och kostnader för broschyrer och informationsmaterial har kunnat täckas med bidrag från studieförbundet. Styrelsearbetet sker helt ideellt och inga arvoden har utbetalats. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets bokproduktion och försäljning

Styrelsemedlemmen Jan Edvin Andersson har efterträtt Torsten Gavelin som redaktör och till sin hjälp med årsskriften 2017 hade han Carina Strömberg, Lars Åke Holmgren, Solveig Wallin och Torsten Gavelin. Textskrivning och redigering av årsskriften upptog åtskilliga veckor av frivilligt arbete före och efter årsskiftet och tryckningen i 250 exemplar utfördes av Författares Bokmaskin.

Ytterligare upplagor har under året beställts av I Marsfjällets skuggaFjällfolk och Undan frostpiskan/Flickan från fjällbyn, sammanlagt 625 exemplar. Nytrycken har gjorts genom bokförlaget BoD, Books on Demand. Böckerna säljs främst av de lokala handlarna som gör en stor insats för att sprida böckerna. Försäljningen går även bra under sommaren i Marsliden och i samband med olika arrangemang där sällskapet medverkar. Nytrycken läggs även ut på Internet för nerladdning, vilket också detta ger sällskapet intäkter. Totalt har 47 e-böcker laddats ner, med I Marsfjällets skugga i topp. Tryckta böcker har beställts via BoD på nätet till ett antal av 133 st, även här är I Marsfjällets skugga mest efterfrågad.

Under verksamhetsåret har Bernhard Nordhs Lexikon kommit i tryck, en bok som aldrig tidigare varit utgiven. Den innehåller en samling av de olika fantasifulla ordförklaringar som författaren under åren 1933-1935 publicerade i flera tidskrifter under olika rubriker, såsom Smålänningens lexikonSvenssons lexikon och Bernhard Nordhs lexikon m.fl. Bernhard Nordhs äldsta dotter Inger har utfört den arbetskrävande digitala renskriften av de olika tidningsurklippen för att göra utgivningen av boken möjlig. När det gäller inskanning och ombesörjande av tryckning har Torsten Gavelin gjort en omfattande och förtjänstfull insats.

Programverksamhet och arrangemang

De planerade arrangemangen i verksamhetsplanen har alla genomförts och dessutom har några berättarföreställningar tillkommit tack vare intresserade arrangörers förfrågningar.

Bernhard Nordh-sällskapets årssammankomst hölls i Strömsunds Folkets Hus lördagen den 1 april. I samband med årsmötet anordnades även ett välbesökt program för allmänheten, där Solveig Wallin, Carina Strömberg och Mårten Larsson medverkade. Efter en paus med förfriskningar och tilltugg visades filmen Ingen mans kvinna.

Det är glädjande att Bernhard Nordh och hans romaner lockar så många intresserade läsare och sällskapet har under året som gått medverkat vid flera välbesökta evenemang. De Litterära sällskapens samarbetsnämnd, DELS, erbjöd plats i en gemensam monter en dag under Bokmässan i Göteborg. Det gavs då också tillfälle att presentera författaren och sällskapet på DELS litterära scen. Sällskapet har även medverkat med berättarföreställningar i Arvidsjaur, Arjeplog, Bredbyn, Dorotea, Hoting och Storuman. Föreställningarna har alla varit välbesökta, berättelserna väcker positiva hågkomster hos deltagarna och många passar på att förvärva böcker.

Två litterära bussresor genomfördes under sommaren med guider från sällskapet. Vilhelmina kommun var även detta år medarrangör och ekonomisk garant för resorna. Under nybyggarveckan i början av juli höll Mårten Larsson öppet hus i Marsliden med visning av Lars Pålssons nybyggarstuga och Bernhard Nordh-museet i Isaks stuga. Även på andra tider under sommaren finner många intresserade besökare vägen dit. Från maj till september har ca 800 personer från minst ett tiotal olika länder besökt Marsliden och skrivit sina namn i gästboken i Pålssons stuga. Sällskapet skänkte några böcker som priser till idrottsevenemanget Seven Summit, en löpartävling i Marsliden där man springer upp på Marsfjällens sju finaste fjälltoppar på samma dag.

Sällskapet har genomfört flera aktiviteter tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare under året. Tillsammans ordnade föreningarna surströmmingskalas i Avaträsk och verksamhetsåret avlutades traditionsenligt med julgröt i Volgsjöstugan i Vilhelmina kyrkstad.

Det årliga nationella arrangemanget Släktforskardagarna hölls i augusti i Halmstad och sällskapet fick möjlighet att informera och berätta om verksamheten och även sälja böcker, speciellt nytrycken. Utöver släktforskardagarna deltog föreningarna med information och bokbord vid Vilhelmina-biennalen den 2-3 oktober. Biennalen som hölls för sjätte gången hade som tema Nybyggarliv i Vilhelmina – Berättelser om en tid och en bygd. Biennalen med många intressanta föredrag drog en stor publik från hela landet.

Övrigt

Arbetsutskottet har under året sammanträffat med skolbibliotekarien för att undersöka skolans intresse av att anordna en uppsatstävling på temat nybyggarliv för gymnasiets första klass. Tanken är att först läsa boken I Marsfjällets skugga och sedan skriva ett avslutande kapitel. Styrelsen har godkänt initiativet och har avsatt 3 000 kr i prispengar.

Sällskapets hemsida bernhardnordh.se har med Jan E Andersson som webbredaktör försetts med bildmaterial från årets aktiviteter under rubriken Fotoalbum. Under rubriken Aktuellt läggs fortlöpande ut information om kommande aktiviteter och annat av intresse för hemsidans besökare.

Avslutningsvis kan sägas att Bernhard Nordhs böcker fortfarande väcker minnen och ett stort intresse hos dem som sällskapet kommer i kontakt med i olika sammanhang.

Jag vill tacka övriga styrelsen, medlemmar i sällskapet, läsare och övriga berörda för ännu ett framgångsrikt år för Bernhard Nordh-sällskapet.

Skansholm i januari 2018 för styrelsen

Bertil Holmgren