Bernhard Nordh-sällskapet har under 2018 fortsatt verksamheten med välbesökta och lyckade arrangemang i form av berättarföreställningar, deltagande i mässor och välkomnande av intresserade besökare i Marsliden. Sällskapets berättarföreställningar har rönt stort intresse och efterfrågan från föreningar och bibliotek har ökat. Sällskapet drabbas som många andra föreningar av minskande medlemstal, men flera nya och gamla läsare söker även medlemskap i sällskapet.

Medlemmar Antal medlemmar uppgår vid verksamhetsårets slut till 190, vilket är 15 färre än vid föregående årsskifte. SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation är stödjande medlem. Sällskapets fem hedersmedlemmar är Matts Heijbel, Grödinge, Torsten Gavelin, Vilhelmina samt Bernhard Nordhs barn: Ingegerd ’Inger’ Petersson, Färjesta-den, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta.

Två brev med information om program och aktiviteter har skickats till medlemmarna, ett med jul- och nyårshälsning och ett brev inför sommaren. Alla medlemmar har dessutom fått årsskriften för 2018 och kallelse till årsmötet. Lillemor Larsson har förtjänstfullt ansvarat för medlemsregistret och utskicken.

Styrelse, valberedning och revisorer Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning: Ordförande: Bertil Holmgren, Skansholm, Vilhelmina. Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina. Sekreterare: Lillemor Larsson, Vilhelmina. Kassör: Carina Strömberg, Frösön Övriga ledamöter: Jan E Andersson, Djupdal, Vilhelmina, Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina, Göran Lidström, Dalasjö, Mårten Larsson, Vilhelmina, Hans Lundborg, Uppsala, Inger Petersson, Färjestaden, Christina Strandberg, Strandkullen, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Bertil Holmgren, Lars Åke Holmgren, Carina Strömberg och Lillemor Larsson. Arbetsutskottet har också möjlighet att vid sina sammanträden adjungera ledamöter från styrelsen. Under året har Jan E Andersson, Göran Lidström, Mårten Larsson och Christina Strandberg varit adjungerade vid olika Au-sammanträden. Årsmötet beslutade om ändring av stadgarna innebärande att styrelsen består endast av ordinarie ledamöter, men har i gengäld utökats med två ledamöter. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i samband med årsmötet den 26 maj samt per telefon den 18 december. Arbetsutskottet har träffats fem gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året. Årsmötet hölls den 26 maj i Björklinge, Bernhard Nordhs födelsesocken. Revisorerär Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Bernt Dahlberg, Vilhelmina, som ersättare. Valberedning är Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina, Conny Lundborg, Uppsala, och Karin Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Ekonomi Sällskapets ekonomi är stabil, men är beroende av att de senaste årens framgångsrika försäljning av böcker kan fortsätta. Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits från Vilhel-mina kommun med 5 000 kr. Samarbetet med studieförbundet Medborgarskolan vid olika kulturarrangemang har fortsatt varit gott och kostnader för broschyrer och informationsmaterial har kunnat täckas med bidrag från studieförbundet. Styrelsearbetet sker helt ideellt och inga arvoden har utbetalats, endast bilersättning för medverkan i arrangemang på annan ort. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets bokproduktion och försäljning Styrelsemedlemmen Jan Edvin Andersson har efterträtt Torsten Gavelin som redaktör för årsskriften. Redaktionskommitté under arbetet med 2018 års årsskrift var förutom Jan även Carina Strömberg, Lars Åke Holmgren, Solveig Wallin och Torsten Gavelin. Tema för årsskriften är Bernhard Nordhs skrivande och omslaget pryds av ett foto av Bernhard vid skrivmaskinen. Tankar och idéer flyger i luften och raderna ”somt är sanning och somt lögn, somt allvar och somt skämt”. Årsskriften innehåller artiklar från externa skrivare och redaktionskommittén har även själva svarat för några bidrag. Årsskriften innehåller dessutom korta intervjuer med rubriken Så kom jag i kontakt med Bernard Nordhs böcker. Intervjuerna gjordes med besökare vid 2017 års Släktforskardagar i Halmstad, Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och några andra av sällskapets arrangemang. Tryckningen i 250 exemplar utfördes av Författares Bokmaskin.

Nytrycken av böckerna I Marsfjällets skugga, Fjällfolk, Undan frostpiskan/Flickan från fjällbyn, I min gröna ungdom och Bernhard Nordhs Lexikon har genomförts med en stor insats av ideella arbetsinsatser. Ytterligare upplagor har under året beställts av samtliga nytryck, sammanlagt 250 exemplar. Nytrycken har gjorts genom bokförlaget BoD, Books on Demand. Nytrycken läggs även ut på Internet för nerladdning, vilket också detta ger sällskapet intäkter. Totalt har 19 e-böcker laddats ner, med I Marsfjällets skugga i topp. Tryckta böcker har beställts via BoD på nätet till ett antal av 102 st, även här är I Marsfjällets skugga mest efterfrågad.

Marsliden lockar ett stort antal besökare under sommarmånaderna och försäljningen där av böckerna har även detta år gått över förväntan. Många besökare har läst böckerna i sin ungdom medan det för andra är en ny bekantskap. Också i samband med olika arrangemang såsom berättarföreställningar, mässor och marknader där sällskapet medverkar går bokförsäljningen bra. Böckerna säljs även av de lokala handlarna som gör en stor insats för att sprida böckerna.

Inför julen 2018 introducerades försäljning av ett bokpaket med Bernhard Nordh-böcker förpackade i en tygväska som Inger Petersson sytt. Ordförande Bertil Holmgren arbetade aktivt med detta under de närmaste månaderna före helgerna och sålde ett antal bokpaket som personaljulklapp till lokala företag.

Programverksamhet och arrangemang De planerade arrangemangen i verksamhetsplanen har alla genomförts och dessutom har några berättarföreställningar tillkommit tack vare intresserade arrangörers förfrågningar.

Bernhard Nordh-sällskapets årssammankomst hölls i Björklinge församlingsgård lördagen den 26 maj. I samband med årsmötet anordnades även ett välbesökt program för allmänheten där Solveig Wallin, Carina Strömberg och Mårten Larsson medverkade. Björklinge hembygdsförening var medarrangör och stod för kaffeserveringen samt visade det välfyllda hembygdsmuseet som ger en bra bild av verksamheter och historia i den intressanta bygden. Sällskapet medverkade med berättarföreställning och filmvisning i Bjästa Bygdegård lördagen den 21 april och hade även ett marknadsstånd vid marknaden i Hoting helgen 16-17 juni. Sällskapet har genomfört flera aktiviteter tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare under året. Tillsammans ordnade föreningarna i början av hösten en utflykt i nybyggarnas spår till Åsele Hembygdsområde med innehållsrika utställningar i de olika byggnaderna. Verksamhetsåret avlutades i adventstid med gemensam julgröt i Volgsjöstugan i Vilhelmina kyrkstad. En litterär bussresa genomfördes under sommaren med guider från sällskapet. Vilhelmina kommun var även detta år medarrangör och ekonomisk garant för resorna. Med Marsliden som mål besöktes även Fjällboberg där familjen Pålsson bodde innan de företog sin vandring till Marsliden. I Saxnäs besöktes kyrkan och lunch intogs på Marsfjäll Mountain Lodge. Avslutande kaffe serverades i Kanons kiosk, där en miniutställning av föremål från många olika tidsepoker visas. Under nybyggarveckan i början av juli höll Mårten Larsson öppet hus i Marsliden med visning av Lars Pålssons nybyggarstuga och Bernhard Nordh-museet i Isaks stuga. Även på andra tider under sommaren finner många intresserade besökare vägen dit. Från maj till september har ca 800 personer från minst ett tiotal olika länder besökt Marsliden och skrivit sina namn i gästboken i Pålssons stuga. Sällskapet skänkte några böcker som priser till idrottsevenemanget Seven Summit, en löpartävling i Marsliden där man springer upp på Marsfjällens sju finaste fjälltoppar på samma dag. Tyvärr var vädret inte på arrangörernas sida och kraftprovet blev därför inte lika utslagsgivande som tidigare år. Bernhard Nordh möter Margit Friberg var rubriken för den författarafton kring de båda folkliga författarna, som anordnades på Ölands folkhögskola den 29 augusti av Margit Friberg-sällskapet och DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Margit Friberg-sällskapet är ett aktivt sällskap som ordnar olika arrangemang och utställningar och de har också anlagt en litterär stig genom författarens landskap på Öland. Margareta Lilja Svensson, sekreterare i Margit Friberg-sällskapet och representant för DELS, berättade om författarinnan och jämförde likheter och skillnader mellan de båda författarna. Efter en äppelpaus berättade Solveig Wallin om sin far Bernhard, varefter Mårten Larsson berättade medryckande om nybyggarna i Marsliden och den spännande verkligheten bakom Bernhard Nordhs böcker. Ett sextiotal åhörare hade samlats på folkhögskolan och bland publiken sågs även Åke och Inger Petersson. Inger är Bernhard Nordhs äldsta dotter, bosatt i Färjestaden. Arrangemanget refererades i Ölandsbladet dagen därpå. Det årliga nationella arrangemanget Släktforskardagarna hölls första helgen i september i Växjö. Bernhard Nordh-sällskapet medverkade tillsammans med Lappmarkens släkt och bygdeforskare med utställning, information och bokbord. Temat var Migration, ett angeläget ämne för släktforskare. Tusentals personer emigrerade från byarna i lappmarken och det finns många som ännu har släktingar på andra sidan havet. Bernhard Nordh-sällskapet kunde med framgång sälja boken Undan frostpiskan eller som den också heter Flickan från fjällbyn. Den handlar om byn Kroksjö som praktiskt taget tömdes på sin befolkning då amerikafebern grasserade som värst. Tidningen Smålänningens Jul innehöll 2017 en artikel av Solveig Wallin om hennes far Bernhard Nordh. Författaren medverkade under åren i denna publikation med åtskilliga noveller och med Smålänningens lexikon. Med anledning av att sällskapet hade en utställningsmonter vid de nationella släktforskardagarna i Växjö väcktes tanken att ta kontakt med redaktionen och höra om intresse fanns för någon form av samarbete vid detta tillfälle. Monica Bruneflod från Smålänningens förlag sände en hel låda med Smålänningens Jul 2017 som sällskapet fick dela ut gratis, till glädje och igenkänning för många besökare. Bruneflod hörde även av sig till Solveig Wallin om möjligheterna att publicera en novell av Bernhard Nordh i jultidningen 2018. Som alltid erbjöd släktforskardagarna trevliga möten med människor från olika delar av landet och föreningarna passade också på att göra reklam för Vilhelmina med broschyrer som turistbyrån skickat med. Många med rötter i norra Sverige besökte montern och berättade sina släkthistorier och ville få råd om hur de kan återfinna sina förfäders miljöer i Lappland. Det finns många intressanta släkthistorier och människoöden som ännu väntar på att berättas.

Skrivartävling för gymnasiet Bernhard Nordh-sällskapet påbörjade inför höstterminen 2018 ett samarbete med gymnasiet på Malgomajskolan i Vilhelmina. Eleverna har inom ramen för skolans läsprojekt fått i uppgift att läsa boken I Marsfjällets skugga och sedan skriva en novell med egna tankar om fortsättningen på historien om nybyggarna i fjällvärlden. Två medlemmar i sällskapet, Carina Strömberg och Mårten Larsson, fick möjlighet att som gästföreläsare berätta om författaren och boken I Marsfjällets skugga. Gymnasiets årskurs 1 med ett hundratal elever fick i tre grupper vardera i en lektionstimme höra om Bernhard Nordhs väg från ungdomsåren under de svåra tiderna i början av 1900-talet, till framgången som författare till 27 romaner och över 300 noveller. Från Vilhelmina museum lånades in en del rekvisita från tiderna i mitten av 1800-talet då händelserna i boken utspelar sig. Förutom olika typer av fällor och fångstredskap för anskaffande av mat för dagen visades även en del nödvändiga föremål för den del av vardagslivet som främst kvinnorna stod för, tallrikar, träslevar, barnkläder m.m. Sällskapet skänkte ett antal böcker till skolbiblioteket och avsatte 3 000 kr i prispengar för skrivartävlingen. Skrivartävlingen och prisutdelningsceremonin refereras utförligt i en särskild artikel i sällskapets årsskrift för 2019, liksom den vinnande novellen.

Annonsering och artiklar Artiklarna och annonserna i respektive publikation finns i sällskapets arkiv, i kopia eller original.

Artiklar Miljömagasinet nr 10/2018, artikel av Kurt Gustafsson med foto av Gunilla Winberg, I Marsfjället skugga – Besök i Marsliden. Västerbottens-Kuriren 13 juli 2018, artikel med foto av Carina Strömberg under Föreningsnytt, Lärde sig mer om nybyggartiden, om bussresan till Marsliden den 4 juli. Lokaltidningen 25 juli 2018, artikel med foto av Kristina Sandin i serien Våra författare, Författaren vid Marsfjällets fot. Lokaltidningen 15 augusti 2018, artikel med foto av Carina Strömberg, I Marsfjällets skugga, om bussresan till Marsliden den 4 juli. Ölandsbladet 1 september 2018, reportage med foto av Anders Marell om evenemanget Margit Friberg möter Bernhard Nordh på Ölands folkhögskola. Lokaltidningen 26 september 2018, artikel med foto av Carina Strömberg, Litterär resa till Öland och Växjö, om arrangemanget Margit Friberg möter Bernhard Nordh på Ölands folkhögskola den 29 augusti samt om sällskapets deltagande i de nationella släktforskardagarna 1-2 september i Växjö. Lokaltidningen 30 september 2018, artikel med foto av Carina Strömberg, Höstupptakt med historia i Åsele. Lokaltidningen 7 oktober 2018, artikel av Carina Strömberg, Novelltävling i Vilhelmina Västerbottens Folkblad 11 december, reportage med foto av David Sandström om prisutdelningen på Folkets hus, De fick pris för sina Bernhard Nordh-skildringar Smålänningens Jul 2018, novell av Bernhard Nordh, En riktig jul, samt artikel av Solveig Wallin, Bernhard Nordhs första hustru Helga. Den senare även publicerad i Sällskapets årsbok 2018. Novellen är illustrerad av Margit Ununger och i artikeln om Helga finns bilden av Helga i folkdräkt, samma bild som i sällskapets årsskrift för 2018. Det finns även en mindre artikel av Bernhard Nordh, där han skriver om tidningen Smålänningen ”En av Sveriges mest omtyckta tidskrifter”.

Hemsidor Björklinge Hembygdsförening, bilder från Bernhard Nordh-sällskapets årsmöte den 26 maj med efterföljande sammankomst i församlingshemmet. www.hembygd.se/bjorklinge Margit Friberg-sällskapets hemsida, Artikel av ordförande Sigrid Fredriksson om Bernhard Nordh-sällskapets besök på Ölands folkhögskola 29 augusti. Bild på sällskapet vid en väderkvarn. www.margitfribergsallakapet.se Rotary Vilhelmina 22 december 2018, artikel av Jan E Andersson, Skrivartävling. Länkar till reportage i Västerbottens folkblad och till SVT Västerbottensnytt. www.rotary.se/vilhelmina

Radio och television Sveriges radio P4, Radio Västerbotten 10 december, Intervju med vinnaren i skrivartävlingen. Inslag i Västerbottensnytt 10 december och i Sverige idag 11 december, Här delar man ut ett eget litteraturpris på Nobeldagen, www.svt.nyheter/lokalt/vasterbotten

Litteratur Anders Persson, ”Jag vill hellre vara en varg. Tore Nilssons tidiga romaner i ljuset av Jack London och Bernhard Nordh.” Den levande närvaron av Ordet, essäsamling om bilden av den rosenianska och læstadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå 2018, sid 11-27. Denna essä har tidigare varit publicerad i Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. Johan Nordlander-sällskapet 2005.

Recension på tyska recensionsbloggen Buchvogel Recensionsblogg Buchvogel, recension av I Marsfjällets skugga på tyska samt videorecension på svenska av Daniela Walch (von Buchvogel) den 24 september 2018. https://buchvogel.blogspot.com Daniela Walch driver bloggen Buchvogel (Bokfågeln) med recensioner av aktuella böcker. Hon besökte Lappland sommaren 2018 och när hon stötte på namnet Bernhard Nordh i alla broschyrer köpte hon romanen I Marsfjällets skugga i receptionen på Marsfjäll Mountain Lodge. Tillsammans med sitt sällskap besökte hon sedan Marsliden, där de träffade Mårten Larsson, som hon beskriver som en öppen och vänlig man med stor kunskap. De stannade länge och Mårten underhöll med fascinerande historier och berättelser om Bernhard Nordh och nybyggarna. I sin blogg recenserar hon I Marsfjällets skugga på tyska, med illustrerande bilder som hon tagit i Marsliden. Hon studerar svenska, vilket man kan höra i en videorecension på hennes blogg. Hon presenterar sig som hobbyfotograf, vandrare, spelar dragspel, sjunger gärna och förtjänar de nödvändiga småpengarna för sitt uppehälle som teknisk redaktör. Läs och lyssna på recensionerna, där hon även skriver om Bokbytarhuset i Saxnäs.

Buchvogel.blogspot.de

Annonser Mässkatalogen för Släktforskardagarna 2018, annons tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.

Parnass nr 1/2018, meddelande i Kalendariet Parnass nr 2/2018, meddelande i Kalendariet om nybyggarveckan och visning i Marsliden, En litterär resa i Bernhard Nordhs fotspår, arrangemanget i samarbete med Margit Friberg-sällskapet och medverkan vid de nationella släktforskardagarna i Växjö. Parnass nr 2/2018, annons Regnförsäkra semestern med Bernhard Nordhs succéromaner.

Övrigt Med anledning av det nya dataskyddsdirektivet GDPR har styrelsen och årsmötet antagit en policy för publicering av personuppgifter. Den återfinns på hemsidan under rubriken Personuppgifter. Med anledning av detta kommer stor restriktivitet att tillämpas då det gäller fotografering vid sällskapets sammankomster och arrangemang. Sällskapets hemsida www.bernhardnordh.se har med Jan E Andersson som webbredaktör försetts med bildmaterial från årets aktiviteter under rubriken Fotoalbum. Under rubriken Aktuellt läggs fortlöpande ut information om kommande aktiviteter och annat av intresse för hemsidans besökare. Avslutningsvis kan sägas att Bernhard Nordhs böcker fortfarande väcker minnen och ett stort intresse hos dem som sällskapet kommer i kontakt med i olika sammanhang.

Jag vill tacka övriga styrelsen, medlemmar i sällskapet, läsare och övriga berörda för ännu ett framgångsrikt år för Bernhard Nordh-sällskapet.

Skansholm i januari 2019 för styrelsen

Bertil Holmgren