Intresset för författaren Bernhard Nordh är fortfarande stort och arrangemang och berättarföreställningar är genomgående välbesökta. Förutom bussresan under nybyggarveckan hade bussarrangörer från Jämtland och Norrbotten ordnat resor med engagerade besökare under sommaren.

Medlemmar

Antal medlemmar uppgår vid verksamhetsårets slut till 200, vilket är 10 st fler än vid föregående årsskifte. SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation är stödjande medlem och ny stödjande medlem är Härjedalens Fornminnesförening, som blev medlem i samband med årsmötet i Funäsdalen. Sällskapets fem hedersmedlemmar är Matts Heijbel, Grödinge, Torsten Gavelin, Vilhelmina samt Bernhard Nordhs barn: Ingegerd ”Inger” Petersson, Färje-staden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta.

Medlemmarna har under året fått två brev från sällskapet, ett brev med program inför sommaren och ett med jul- och nyårshälsning. Alla medlemmar har fått årsskriften för 2019 och kallelse till årsmötet. Lillemor Larsson har förtjänstfullt ansvarat för medlemsregistret och utskicken.

Styrelse, valberedning och revisorer

Sällskapets ordförande sedan 2013, Bertil Holmgren, har på grund av sjukdom tvingats trappa ner på sina åtaganden. Han står kvar som styrelseledamot medan flerårige vice ordförande Lars-Åke Holmgren valdes som ny ordförande vid årsmötet 2019. Årsmötet har beslutat om ändring av stadgarna innebärande att styrelsen endast består av ordinarie ledamöter, men har i gengäld utökats med två ledamöter.

Styrelsen har fr.o.m. årsmötet 25 maj 2019 haft följande sammansättning: Ordförande: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina. Vice ordförande: Mårten Larsson, Vilhelmina. Sekreterare: Lillemor Larsson, Vilhelmina. Kassör: Carina Strömberg, Frösön Övriga ledamöter: Torsten Gavelin, Malgovik, Bertil Holmgren Skansholm, Gertrud Larsson, Vilhelmina, Göran Lidström, Dalasjö, Hans Lundborg, Uppsala, Inger Petersson, Färjestaden, Christina Strandberg, Strandkullen och Solveig Wallin, Märsta. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Lars Åke Holmgren, Lillemor Larsson, Mårten Larsson och Carina Strömberg. Övriga styrelseledamöter kan adjungeras vid behov. Tidigare styrelseledamoten Kerstin Eriksson har adjungerats i samband med frågor kring läs- och skrivprojekten för skolan.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i samband med årsmötet den 25 maj i Funäsdalen samt per telefon den 12 december. Arbetsutskottet har träffats fem gånger varav en gång per telefon. Samråd per telefon och e-post har också skett löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vi-lhelmina med Bernt Dahlberg, Vilhelmina, som ersättare. Valberedningen består av Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina, Conny Lundborg, Uppsala, och Karin Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Ekonomi

Sällskapets ekonomi är fortsatt stabil. Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits från Vil-helmina kommun med 5 000 kr. Studieförbundet Medborgarskolan har bistått sällskapet vid olika kulturarrangemang och kostnader för broschyrer och informationsmaterial har kunnat täckas med bidrag från studieförbundet. Annonsörer i sällskapets årsskrift har även i år varit Vilhelmina kommun, South Lapland Airport och ICA Tallen. Styrelsearbetet sker helt ideellt och inga arvoden har utbetalats, endast bilersättning för medverkan i arrangemang på annan ort. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hän-visas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets bokproduktion och försäljning

Efter att Jan E Andersson verkat i två år som redaktör för årsskriften har Carina Strömberg efterträtt honom fr.o.m. denna årsskrift. I redaktionskommittén har även ingått Solveig Wallin och Inger Petersson samt Lars-Åke Holmgren. I bokproduktionen har även Inger Bodin Adamsson medverkat. Tema för årsskriften 2020 är sällskapets tjugoåriga historia och bland innehållet kan nämnas några tillbakablickar från sällskapets bildande och de gångna tjugo åren, texter om författarens sagesmän, noveller m.m. Tryckningen i 250 exemplar har utförts av Författares Bokmaskin.

Ytterligare upplagor har under året beställts av samtliga nytryck, sammanlagt 325 exemplar. Nytrycken har gjorts genom bokförlaget BoD, Books on Demand. Böckerna säljs i samband med olika arrangemang och berättarföreställningar och även via lokala handlare, särskilt i Marsliden och Fatmomakke. Ett stort antal besökare söker sig till Marsliden sommartid och om de har tur att träffa Mårten Larsson lämnar de platsen med en bok under armen.

Nytrycken läggs även ut på Internet för nerladdning, vilket också detta ger sällskapet intäkter. Totalt har 20 st (19 f.g. år) e-böcker laddats ner, med I Marsfjällets skugga i topp och Undan frostpiskan/Flickan från fjällbyn som tvåa. Tryckta böcker har beställts via BoD på nätet till ett antal av 209 st (102), även här är samma bok mest efterfrågad.

Programverksamhet och arrangemang

Arrangemang har genomförts enligt verksamhetsplanen och på lokala arrangörers initiativ har ytterligare berättarföreställningar tillkommit under året.

DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige, medverkade med en monter med information om tidningen Parnass vid årets Littfest i Umeå. Bernhard Nordh-sällskapet fick möjlighet att visa och sälja nytrycken i samma monter. DELS anordnade även ett möte med de närvarande litterära sällskapen där Carina Strömberg och Mårten Larsson deltog.

Under våren fick sällskapet möjlighet att framträda vid flera föreningsmöten och bibliotek. SPF-föreningarna i Sävar och på Frösön anordnade trevliga sammankomster med berättarföreställningar. Biblioteket i Östersund engagerade sällskapet för berättarföreställningar i Östersund och Lit. Samtliga arrangemang var välbesökta med intresserade lyssnare och villiga bokköpare. I samband med att sällskapet besökte skolan i Tärnaby anordnades även en sammankomst på kvällen i biblioteket.

Bernhard Nordh-sällskapets årssammankomst hölls i Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen lördagen den 25 maj. Filmen Flickan från fjällbyn spelades in i Funäsdalen 1948 och stora ansträngningar gjordes för att få rättigheter från SF att visa filmen. Flera bybor hade medverkat som statister och intresset för filmvisningen var stort. Från maj till september har drygt 850 personer från minst ett tiotal olika länder besökt Marsliden och skrivit sina namn i gästboken i Pålssons stuga. Ungefär hälften av besökarna fann också vägen till Bernhard Nordh-utställningen.

En litterär bussresa från Vilhelmina till Marsliden genomfördes under Nybyggarveckan med guider från sällskapet. På vägen upp besöktes även byn Fjällboberg där familjen Pålsson bodde innan de företog sin vandring till Marsliden. I Fjällboberg hade kusinerna Kenneth Axelsson och Evy Hellström ordnat med kaffe och bjöd in i stugan vid vägens slut, där de berättade historien om Bertil Andersson och den sista familjen som bodde där permanent. Bertil skrev i årsboken 2005 om Mitt rätta barndomshem – Fjällboberg. I Saxnäs serverades lunch på Marsfjäll Mountain Lodge och genom tillmötesgående från kyrkvärden kunde även kyrkan besökas. I Marsliden vidtog de sedvanliga visningarna av Pålssons nybyggarstuga och utställningen om Bernhard Nordhs liv i Isaks stuga. Dagen avrundades med kaffe och tunnbrödssmörgås i Kanons kiosk. Kiosken har även en avsevärd samling med sevärda föremål från många olika tidsepoker. Utöver bussresan i nybyggarveckan har fullastade bussar med deltagare från PRO Krokom och PRO Arjeplog/Arvidsjaur besökt Marsliden och även en minibuss med medlemmar från Synskadades förening i Sorsele.

Sällskapet skänkte även i år några böcker som priser till idrottsevenemanget Seven Summit, en löpartävling om 43 kilometer i obanad terräng i Marsliden. Målet är att springa upp på sju toppar som överstiger 1000 m.ö.h. och vinnartiden brukar ligga runt 6 timmar.

De nationella Släktforskardagarna hölls i Borås helgen 24-25 augusti. Bernhard Nordh-sällskapet medverkade tillsammans med Lappmarkens släkt och bygdeforskare med utställning, information och bokbord. Intresset är alltid stort vid dessa arrangemang, många med rötter i norra delarna av landet återkommer som besökare i montern varje år. Många har utflyttade norrlänningar i sin släkt och vill ha råd om hur de kan finna sina förfäders historia i norra Sverige.

I Mikaelitid anordnades den sjunde Vilhelmina-biennalen, Vardagsliv i kåta och stuga, där sällskapet hade ett bokbord och även hade en aktiv roll i det ideella arbetet med genomförande av symposiet. Symposierna som anordnats mer eller mindre regelbundet sedan år 2000 behandlar nybyggartiden och den samiska historien med kvalificerade föreläsare på plats.

I november anordnade Biblioteket i Östersund en bokmässa för lokala författare och bokförlag. Bokmässan Bodil har fått sitt namn efter Bodil Malmsten, född i den jämtländska byn Bjärme. Sällskapet inbjöds att medverka med bokbord och gamla och nya läsare fick möjlighet till intressanta samtal och bokköp.

Verksamhetsåret avlutades i adventstid med julgröt i Vilhelmina kyrkstad. Arrangemanget samordnades med Lappmarkens släkt och bygdeforskare och Volgsjöstugan fylldes till sista plats.

Läs- och skrivprojekt för skolan

Sällskapet genomförde ett läs- och skrivprojekt i samarbete med Malgomajskolan i Vilhelmina under hösten 2018. Projektet fick stor publicitet och Skytteanska skolan i Tärnaby tog kontakt med sällskapet för att kunna genomföra en liknande skrivartävling. Skytteanska skolan var från början en skola för samiska barn i Lycksele åren 1632-1865. Skolan flyttades sedan till Tärnaby och är nu en vanlig grundskola. Namnet kommer från riksrådet Johan Skytte som var finansiär vid skolans grundande. I likhet med föregående år får eleverna i uppgift att läsa boken I Marsfjällets skugga och sedan skriva en novell med egna tankar om fortsättningen på historien om nybyggarna i fjällvärlden. Tärnaby har i stort en liknande historia som Marsliden och Vilhelmina och eleverna uppmuntras till att kontakta äldre släktingar som kan berätta om självupplevda händelser. Carina Strömberg och Mårten Larsson besökte skolan i maj och berättade om författaren och om nybyggarlivet i fjällvärlden. Vid höstterminens början kom skolklassen tillsammans med två bibliotekarier och en lärare med minibussar till Marsliden och fick på ort och ställe uppleva historien. Under vårterminen 2020 kommer eleverna i Tärnaby att genomföra läs- och skrivprojektet. Sällskapet har även detta år avsatt 3 000 kr i prispengar för skrivartävlingen och en del av de böcker som 2019 skänktes till skolbiblioteket i Vilhelmina har lånats ut till Tärnaby. Sparbanksstiftelsen Norrland som vid sällskapets grundande år 2000 lämnade ett mycket betydande ekonomiskt stöd tillsammans med Vilhelmina kommun har beslutat att stödja skrivartävlingen med 5 000 kr.

Artiklar och annonsering

Artiklarna och annonserna i respektive publikation finns i sällskapets arkiv, i kopia eller original.

Artiklar

Parnass 1/2019, artikel av Carina Strömberg med foto av Lena Edlund om Bernhard Nordh-sällskapets litteraturpris, sid 26.

Göran Gustafssons Lapplandsstiftelse, skrift med anledning av stiftelsens 20-årsjubileum. Artikel om Nybyggarliv i Vilhelmina med Rolf Kjellström och Håkan Tunón som fått forskningsanslag från stiftelsen. Bernhard Nordh nämns i artikeln med sin skönlitterära gestaltning av livet i lappmarken.

Västerbottens-Kuriren 12 april 2019, artikel av Lisbeth Eckeryd under Föreningsnytt, Föreläste om Bernhard Nordh, om berättarföreställning vid SPF Seniorerna Sävarådalens månadsmöte den 14 mars.

Lokaltidningen 17 april 2019, artikel med foto av Kristina Sandin, Bernhard Nordhs liv, om utställning i Folkets Hus, Vilhelmina, arrangerad av Medborgarskolan.

Björklinge förr o nu 2019 utgiven av Björklinge Hembygdsförening, artikel av Christine Holmgren, Författaren Bernhard Nordh, sid 38-46

Östersunds-Posten 25 maj 2019, artikel med foto av Hans Widmark, om sällskapets berättarföreställning på föreningsmöte med SPF Seniorerna Frösön på hembygdsgården Stocke Titt.

Östersunds-Posten juli 2019, artikel PRO Krokom om föreningens bussresa till Marsliden.

Smålänningens Jul 2019, novell av Bernhard Nordh, På vägen till Saivmokk, samt artikel av Solveig Wallin, Bernhard Nordhs andra hustru Anna-Tine. Den senare även publicerad i Sällskapets årsbok 2018. Novellen är illustrerad av Birger Ohlsson och i artikeln om Anna-Tine finns en bild av henne och Bernhard, sommarfina och glada.

Hemsidor

DELS med Parnass, De litterära sällskapen i Sverige, Umeå litteraturfestival slog publikrekord, artikel med bildspel, bl.a. foto på Bernhard Nordh-skylten och Mårten Larsson som håller i Parnasstidningar 15 april 2019, dels.nu/aktiviteter och erbjudanden.

Annonser

Mässkatalogen för Släktforskardagarna 2019 i Borås, annons tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.

Parnass 1/2019, annons om Årsmöte och Berättarföreställning på Fjällmuseet i Funäsdalen lördagen den 25 maj 2019.

Parnass nr 1/2019, meddelande i Kalendariet om berättarföreställning SPF Sävarådalen, SPF Frösön, biblioteket i Östersund och biblioteket i Lit.

Parnass nr 2/2019, meddelande i Kalendariet om nybyggarveckan och visning i Marsliden, En litterär resa i Bernhard Nordhs fotspår och medverkan vid de nationella släktforskardagarna i Borås.

Östersunds-Posten 20 april, småannonser under rubriken Föreläsning om Bernhard Nordh-sällskapets berättarföreställningar på Östersunds bibliotek 9 maj och Lits bibliotek 10 maj, Folkkäre Bernhard Nordh.

Tidningen Härjedalen, annons om årsmöte och filmvisning i Fjällmuseet, Funäsdalen 25 maj.

Övrigt

Sällskapets hemsida www.bernhardnordh.se har under året fått en ny webbredaktör då Isak Larsson övertagit ansvaret. Under rubriken Aktuellt läggs fortlöpande ut information om kommande aktiviteter och annat av intresse för hemsidans besökare.

Vi vill tacka övriga medlemmar i sällskapet, läsare och andra berörda för ännu ett framgångsrikt år för Bernhard Nordh-sällskapet.

Vilhelmina i januari 2020

Lars Åke Holmgren, ordförande

Mårten Larsson, vice ordförande

Lillemor Larsson, sekreterare

Carina Strömberg, kassör

Torsten Gavelin

Bertil Holmgren

Gertrud Larsson

Göran Lidström

Hans Lundborg

Inger Petersson

Christina Strandberg

Solveig Wallin