Verksamhetsåret har präglats av den världsomfattande pandemin som medförde restriktioner i form av begränsningar i mötesverksamhet m.m. Alla planerade aktiviteter inställdes och endast spontanbesök i Marsliden har förekommit.

Styrelse, valberedning och revisorer

Sällskapet har under år 2020 drabbats av stora förluster då två aktiva medlemmar i styrelsen har lämnat oss för alltid. Sällskapets styrelseledamot och förre ordförande Bertil Holmgren gick bort under våren. Vid årsmötet den 25 maj 2019 valdes Lars-Åke Holmgren till hans efterträdare, men sorgligt nog avled även han på sin post i november 2020. Pandemin gjorde att det planerade årsmötet den 28 mars sköts upp och årsmötet för 2019 års verksamhet kunde inte hållas förrän den 15 december 2020. Större delen av verksamhetsåret 2020 har den styrelse som valdes vid årsmötet 25 maj 2019 verkat.

Ordförande: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina (t.o.m. 30 november 2020).

Vice ordförande: Mårten Larsson, Vilhelmina.

Sekreterare: Lillemor Larsson, Vilhelmina.

Kassör: Carina Strömberg, Frösön

Övriga ledamöter: Torsten Gavelin, Malgovik, Bertil Holmgren Skansholm (t.o.m. 3 maj 2020), Gertrud Larsson, Vilhelmina, Göran Lidström, Dalasjö, Hans Lundborg, Uppsala, Christina Strandberg, Strandkullen, Inger Petersson, Färjestaden och Solveig Wallin, Märsta. Styrelsen utsåg inom sig ett arbetsutskott bestående av Lars Åke Holmgren, Lillemor Larsson, Mårten Larsson och Carina Strömberg. Det finns också möjlighet att adjungera övriga styrelseledamöter vid behov. Tidigare styrelseledamoten Kerstin Eriksson har adjungerats i samband med frågor kring läs- och skrivprojekten för skolan. Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhel- mina med Bernt Dahlberg, Vilhelmina, som ersättare. Valberedningen består av Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina, Conny Lundborg, Uppsala, och Karin Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Vid årsmötet den 15 december 2020 valdes Göran Lidström till ny ordförande efter avlidne Lars-Åke Holmgren. Inger Petersson avgick ur styrelsen och ersattes av sin dotter Eva-Marie Petersson, Göteborg. I arbetsutskottet utsågs Göran Lidström att efterträda Lars-Åke Holmgren. I övrigt har inga förändringar skett.

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året. Digitalt via zoom den 9 september, 10 november, 8 december och ett konstituerande möte efter årsmötet den 15 december. Arbets- utskottet har haft ett protokollfört fysiskt möte den 13 februari och ett per capsulam-möte via telefon och e-post den 17 mars, då beslut fattades om att ställa in årsmötet den 28 mars. Beslut har även fattats att ställa in alla övriga planerade arrangemang under 2020 och detta har meddelats på hemsidan.

Medlemmar

Antal medlemmar uppgår vid verksamhetsårets slut till 193, vilket är 6 st fler än vid

föregående årsskifte. SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation är stödjande medlem. Säll- skapets fem hedersmedlemmar är Matts Heijbel, Grödinge, Torsten Gavelin, Vilhelmina samt Bernhard Nordhs barn: Ingegerd ”Inger” Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta. Medlemmarna har under året fått två brev från sällskapet, ett brev med program inför sommaren och ett med jul- och nyårshälsning inklusive kallelse till årsmötet 15 december. Alla medlemmar har fått årsskriften för 2020. Lillemor Larsson har förtjänstfullt ansvarat för medlemsregistret och utskicken.

Ekonomi

Sällskapets ekonomi är fortsatt stabil. Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits från Vilhel- mina kommun med 5 000 kr. Bidrag till läs- och skrivprojektet söktes och beviljades med 5000 kr från Sparbanksstiftelsen. Studieförbundet Medborgarskolan har bistått sällskapet vid olika kulturarrangemang och kostnader för broschyrer och informationsmaterial har kunnat täckas med bidrag från studieförbundet. Annonsörer i sällskapets årsskrift har varit South Lapland Airport och ICA Tallen samt Kanons café & kiosk i Marsliden, Fjällströms diverse i Fatmomakke, Bäckströms trafik AB i Vilhelmina och Lappmarkens släkt och bygdeforskare. Styrelsearbetet sker helt ideellt och inga arvoden har utbetalats, endast bilersättning för medverkan i arrangemang på annan ort. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets bokproduktion och försäljning

Carina Strömberg har varit redaktör för årsskriften och i redaktionskommittén har även ingått Lars-Åke Holmgren, Mårten Larsson och Solveig Wallin. Inger Bodin Adamsson har stått för den grafiska formgivningen. Tryckningen i 230 exemplar har gjorts av Författares Bokmaskin. Nytrycken har utförts genom bokförlaget BoD, Books on Demand. Sammanlagt 200 ex har under året beställts av I Marsfjällets skugga. Nytrycken läggs även ut på Internet för nerladdning och försäljning, vilket också detta ger sällskapet intäkter. Totalt har 26 st (20 f.g. år) e-böcker laddats ner och tryckta böcker har sålts via BoD på nätet till ett antal av 216 st (209). I bägge fallen är I Marsfjällets skugga i topp men såväl Fjällfolk som Undan frostpiskan/Flickan från fjällbyn är efterfrågade. Under året har inte några arrangemang för allmänheten genomförts och bokförsäljningen har i huvudsakligen skett via lokala handlare, särskilt i kioskerna i Marsliden och Fatmomakke. I samband med sommarens turistbesök i Marsliden har även en hel del bokförsäljning skett.

Programverksamhet och arrangemang

Arrangemang har inte kunnat genomföras enligt verksamhetsplanen på grund av rådande restriktioner. Den planerade litterära bussresan från Vilhelmina till Marsliden inställdes liksom alla övriga planerade arrangemang under sommaren. Många tillresande från olika delar av landet har ändå hittat vägen till Marsliden och Mårten Larsson har tidvis kunnat ha Bernhard Nordh-utställningen öppen. Från maj till september har drygt 600 personer från olika länder besökt Marsliden och skrivit sina namn i gästboken i Pålssons stuga. Sällskapet skänkte även i år några böcker som priser till idrottsevenemanget Seven Summit, en löpartävling om 43 kilometer i obanad terräng i Marsliden. Målet är att springa upp på sju toppar som överstiger 1000 m.ö.h. och vinnartiden brukar ligga runt 6 timmar.

Sällskapet har tillsammans med Lappmarkens släkt och bygdeforskare under flera år medverkat vid de årliga nationella Släktforskardagarna. Årets evenemang som var planerat att hållas i Skövde kunde dock inte genomföras, i likhet med så mycket annat. Den planerade julgröten som traditionellt avslutar verksamhetsåret fick tyvärr också ställas in.

Läs- och skrivprojekt för skolan

Sällskapet genomförde ett läs- och skrivprojekt i samarbete med Malgomajskolan i Vilhelmina under hösten 2018. Projektet fick stor publicitet och Skytteanska skolan i Tärnaby tog kontakt med sällskapet för att kunna genomföra en liknande skrivartävling. Skytteanska skolan var från början en skola för samiska barn i Lycksele åren 1632–1865. Skolan flyttades sedan till Tärnaby och är nu en vanlig grundskola. Namnet kommer från riksrådet Johan Skytte som var finansiär vid skolans grundande. I likhet med föregående år fick eleverna i uppgift att läsa boken I Marsfjällets skugga och sedan skriva en novell med egna tankar om fortsättningen på historien om nybyggarna i fjällvärlden. Tärnaby har i stort en liknande historia som Marsliden och Vilhelmina och eleverna uppmuntrades att kontakta äldre släktingar som kan berätta om självupplevda händelser. Carina Strömberg och Mårten Larsson besökte skolan i maj 2019 och berättade om författaren och om nybyggarlivet. Vid höstterminens början kom skolklassen tillsammans med två bibliotekarier och en lärare med minibussar till Marsliden och fick på ort och ställe uppleva historien. Under vårterminen 2020 genomförde sedan eleverna i Tärnaby läs- och skrivprojektet. Sällskapet avsatte även detta år 3 000 kr i prispengar för skrivartävlingen och i samband med prisutdelningen fick samtliga elever i årskurs 9 varsitt exemplar av årsboken. Sparbanksstiftelsen Norrland, som vid sällskapets grundande år 2000 lämnade ett mycket betydande ekonomiskt stöd, beslutade att stödja skrivartävlingen med 5 000 kr.

Artiklar och annonsering

Artiklarna och annonserna i respektive publikation finns i sällskapets arkiv, i kopia eller original. Eftersom det har varit inställda aktiviteter under året har även artiklar och annonser varit sparsamma.

Artiklar Lokaltidningen 22 april 2020, artikel med foto av Medborgarskolan, Bernhard Nordhs liv och böcker, om utställning i Folkets Hus, Vilhelmina, arrangerad av Medborgarskolan.

Lokaltidningen 10 juni 2020, artikel av Carina Strömberg med foton av Lars Mattson om läs- och skrivprojektet vid Skytteanska skolan i Tärnaby. Prisutdelning med bilder av de fyra pristagarna.

Västerbottens-Kuriren 10 juni 2020, artikel av Carina Strömberg med foto av Lars Mattsson om läs- och skrivprojektet vid Skytteanska skolan i Tärnaby. Prisutdelning med bild av första och tredjepristagarna.

Parnass 3/2020, artikel av Carina Strömberg med foto av Lars Mattsson om läs- och skrivprojektet vid Skytteanska skolan i Tärnaby. Prisutdelning med bilder av de fyra pristagarna.

Kvällsstunden vecka 46 2020, artikel ”Psalmodikon blev de fattigas orgel”, illustrerad med foto av Jonas Larsson som spelar på psalmodikon i Marsliden. I artikeln finns även några rader om att Bernhard Nordh försökte sig på detta instrument.

Smålänningens Jul 2020, novell av Bernhard Nordh illustrerad av Stina Olausson, Tjänsten kallar, om barnmorskan som föll på sin post efter en vådlig slädfärd i oväder. I jultidningen finns även en artikel av Bernhard Nordh som delvis varit publicerad i Sällskapets årsbok 2014, Vad är en luffare och hur blir man en sådan?, med kommentarer av Solveig Wallin. Till artikeln finns ett foto från sjösänkningsarbetet i Vårgårda 1919 med Bernhard, Gustaf Karlsson och Erik Strömgren, den senare Bernhards arbets- och luffarkompis åren 1919–1920.

Hemsidor Författares bokmaskin/Boktorget, Böcker av Bernhard Nordh-sällskapet. Framsidan på årsboken samt en artikel i boken under rubriken Provläs ett stycke ur boken.

Annonser Vilhelmina-Aktuellt 11 mars 2020, annons om årsmöte Vilhelmina-Aktuellt 25 mars 2020, annons om inställt årsmöte

Övrigt

Sällskapets hemsida www.bernhardnordh.se har under året fortsatt med Isak Larsson som webbredaktör. Under rubriken Aktuellt läggs fortlöpande ut information om kommande aktiviteter och annat av intresse för hemsidans besökare. Bilder från olika arrangemang återfinns under rubriken Fotoalbum.

Ett annorlunda år är till ända. Sällskapet ser med tillförsikt fram emot att intresset för Bernhard Nordhs romaner och noveller kommer att fortsätta att fängsla nya och gamla läsare.

Vilhelmina i januari 2021 Carina Strömberg kassör

Göran Lidström, ordförande Mårten Larsson, vice ordförande Lillemor Larsson, sekreterare Torsten Gavelin Gertrud Larsson Hans Lundborg Inger Petersson/Eva-Marie Petersson Christina Strandberg Solveig Wallin