Inom loppet av sex månader har både sällskapets förre ordförande Bertil Holmgren och nuvarande ordförande Lars-Åke Holmgren gått ur tiden, Bertil den 3 maj och Lars-Åke den 30 november 2020.

Lars-Åke var med från start när sällskapet bildades år 2000. De var båda hängivna sina uppdrag som medlemmar och ledare av sällskapet och engagerade sig med stort intresse i sällskapets alla aktiviteter.

Deras känsla och inlevelse i nybyggarlivet var grundat i den egna familjehistorien. Den förste som fick tillstånd att anlägga krononybygget Skansholm 1788 var Mårten Mårtensson från Anundsjö socken. Bertil och Lars-Åke var tremänningar och härstammade båda från den förste nybyggaren i byn.

Både Bertil och Lars-Åke hade ett stort intresse för byns historia och de människor som bott och levat där. Sommaren 2005 gjorde de tillsammans en resa till Kanada och besökte ättlingar till de släktingar som utvandrade i början av 1900-talet.

De växte upp och hade sin ungdomstid i byn Skansholm vid sjön Malgomaj, drygt två mil väster om Vilhelmina tätort. Bägge slutade också sina dagar i byn, efter många yrkesverksamma år på annan ort och på hemorten. Bertil bodde i sitt föräldrahem de sista 20 åren av sitt liv och Lars-Åke byggde hus på farfars ställe när han i slutet av 1970-talet flyttade hem efter sina år i Kiruna och Umeå.

Bertil var född i augusti 1939 och Lars-Åke i januari 1944. När de växte upp fanns det skola i byn och den låg bara några hundra meter från deras respektive föräldrahem. Det var många ungdomar i byn på den tiden och det var mycket aktiviteter med idrott och föreningsliv. Skansholms intresseförening engagerade dem båda så länge de levde, de var alltid delaktiga i byns fortlevnad och utveckling.De var aktiva i Vilhelmina Rotaryklubb och båda hade flera förtroendeuppdrag under årens lopp.

Bertil höll i sitt idrottsintresse från ungdomen och var aktiv med tennis och skidåkning. Han var en av dem som höll elljusspåret i byn öppet med spårmaskin och eget åkande. Han var också ordförande i Vilhelmina SPF-förening i många år. Han utbildade sig till byggnadsingenjör och startade byggföretaget Holmgrens Bygg AB och fastighetsbolaget Volgsjö Fastigheter AB.

Lars-Åke vidareutbildade sig till lärare och tog filosofie magisterexamen. Under sex år innehade han en tjänst som norrskensforskare vid Kiruna Geofysiska Institut och blev sedan erbjuden att flytta med till Umeå universitet. När han återvände till hemtrakterna blev han lärare i matematik, fysik, elektronik och astronomi vid Malgomajskolan i Vilhelmina. Då det öppnades möjligheter att få bredband till byn var Lars-Åke engagerad med ansökningar om pengar och med att handgripligen gräva ner kablarna. För Lars-Åke var jakten ett stort intresse och han var också drivande i jaktlaget.

Bernhard Nordh-sällskapet uttrycker sin stora tacksamhet för deras insatser.

Carina Strömberg