Efter en tids sjukdom avled Birger Lindell den 21 april 2011. Han blev 76 år.

Birger lämnar ett stort tomrum efter sig och saknaden är stor. Vi i styrelsen känner en stor tacksamhet över att ha fått förmånen att lära känna Birger och hans familj.

Birger var med och startade Bernhard Nordh-sällskapet år 2000 och var en mycket uppskattad medlem av styrelsen allt sedan dess. Redan tidigare hade Birger engagerat sig i Bernhard Nordhs liv och författarskap. Birger och Bernhard kom ju från samma trakter i norra Uppland och som en del av sin starka känsla för hembygden skaffade sig Birger stora kunskaper om och förståelse för Bernhard Nordh och de människor och miljöer han skildrade. Ingen kunde som Birger ge liv åt berättelsen om Bernhard Nordhs barn- och ungdomsår, hans kamp för att bli författare och lyckan över succén som så småningom kom med böckerna om nybyggarna i Marsliden. Birger gladde många med sina berättelser vid sam­mankomster i och utanför Sällskapets regi. Han var en flitig besökare inte bara i Marsliden utan även på andra ställen som Bernhard Nordh skildrat.

En stark förkämpe för Bernhard Nordh-sällskapet är borta men minnet av Birger Lindell finns kvar hos oss alla.

Torsten Gavelin