Söndagen den 30 november 2003 avled Lasse Larsson hastigt i sitt hem i Marsliden, Vilhelmina.

Lasse var med om förberedelserna för bildandet av Bernhard Nordh-sällskapet och han valdes in i dess styrelse vid konstituerande mötet i september år 2000. På alla sätt var Lasse Sällskapets fasta punkt i Marsliden; hans farfars farfar var Lars Pålsson; han hade på sin mark den rekonstruerade Pålsson-stugan; han var den givna kunskapskällan ifråga om nybyggartiden och livet i byn under Marsfjället. Sällskapets samlingspunkt i Marsliden var Lasses ”Fjällgården” där han med hustrun Siv vid sin sida ordnade allt praktiskt på bästa sätt. Många är vi som minns hans livfulla berättelser om Marsliden förr och nu och om nybyggarnas vedermödor och umbäranden. Han sade ofta att det Bernhard Nordh betytt för Marsliden inte gick att värdera i pengar.

Lasse lämnar ett stort tomrum efter sig. Sorgen är tung för familjen, för grannar och vänner runt om i fjällbygden och för oss i styrelsen som hade förmånen att räkna honom som vän och medarbetare.

Torsten Gavelin