Sten Svensson avled den 11 augusti 2013 efter en tids sjukdom. Han blev 73 år.

Sten ingick i den arbetsgrupp som förberedde Bernhard Nordh-sällskapets bildande och blev vald till dess första sekreterare vid konstituerande årsmötet i september år 2000. Året efteråt valdes Sten till kassör, en post som han innehade till år 2012.

Sten var djupt engagerad i Sällskapets verksamhet och hans förmåga att hitta finansiering var beundransvärd. Bland annat låg Sten bakom Sällskapets satsning på litterär turism och det EU-projekt som Sällskapet drev tillsammans med Länsbiblioteket i Västerbotten, Vilhelmina Kommun och Trekom Leader. Att Sällskapet i dag disponerar ett kontorsrum som bekostas av kommunen är också ett resultat av Stens arbete.

Sten hade erfarenheter och kunskaper från många olika yrkesområden. Han hade bland annat varit verksam som jordbrukare, inom byggnadsbranschen och bankvärlden och i slutet av sitt yrkesliv som studieledare för Studieförbundet Medborgarskolan i Vilhelmina. I den positionen initierade han många värdefulla kulturprojekt, bland annat en dokumentation av personligheter i Vilhelmina som intervjuades och videofilmades.

Sten lämnar ett stort tomrum efter sig, störst för familjen och de närmaste men även för oss andra i Bernhard Nordh-sällskapets styrelse. En trogen vän och medarbetare finns inte längre bland oss. Vi känner alla stor sorg och saknad.

Styrelsen